Medicijnen

Pijnstillers en koortsverlagende middelen als paracetamol maskeren het ziektebeeld. Om die reden vragen wij je om dit soort middelen niet aan je kind te geven voordat je het naar de opvang brengt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we je kind door een arts voorgeschreven medicijnen toedienen. Je vult dan het formulier ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ in en levert het ondertekend in op de groep waar je kind opgevangen wordt. In geval van besmettelijke ziekten worden de richtlijnen van de GGD gevolgd.