Verlengen contract

Als je kind nog niet terecht kan op de basisschool kun je het contract verlengen. De opzegtermijn bedraagt één maand. Verlengen of beëindigen kan via het Ouderportaal.