Verwijsindex

Onze organisatie is aangesloten bij de Verwijsindex Regio Nijmegen. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere onder hun hoede. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen de professionals elkaar makkelijker en sneller vinden en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen.

Minimale registratie
In de Verwijsindex wordt alleen vermeld om wie het gaat: naam, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen maakt, wordt niet vermeld.

Melding aan ouders of kind
Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor is.

Gemeenten en tijdsduur
In het systeem worden signalen over kinderen en jongeren gedurende maximaal twee jaar opgeslagen.

Meer weten? Lees de informatiefolder voor ouders of voor jongeren de website van de verwijsindex.