Verzekering

Voor alle kinderen heeft ‘de eerste stap’ een Wettelijke Aansprakelijkheid en Scholieren Ongevallen verzekering afgesloten. De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd, dus ook wanneer zij met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Daarnaast geldt dat jij als ouder/verzorger aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door jouw kind (conform de  Aanvullende Voorwaarden Wijchen/Ravenstein en Aanvullende Voorwaarden Grave).